... váš Kompetentný partner PROsetup.sk

  lepší šoférsky zážitok

... viac ako guma
...disky & Pneumatiky | proSetup.sk


Čo sledovať pri výbere gúm/diskov? V čom mi môžu pri jazde pomôcť?

Gumy významnou mierou ovplyvňujú správanie auta,
pri ich výbere je možné použiť niekoľko praktických pravidiel:


Kategória

Prv je dobré si ujasniť akým kritériám by mali zodpovedať - na aké primárne použitie ich chcem..
Výrobcovia vyrábajú v princípe 3 kategórie pneumatík:
 • »  ekonomické  ...sú určené primárne na dlhú životnosť a nízku spotrebu. Pre nenáročných šoférov a nižšie rýchlosti.
     Miera priľnavosti (najmä na klzkom povrchu) je nízka.
 • »  komfortné  ...ako tzv.'touring' trieda sú určené pre limuzíny, dlhšie trasy, diaľnicu.  Zvládajú i vyššie rýchlosti a niečo dynamickejšiu jazdu. Dôraz je: komfort, nízka hlučnosť, bezpečnosť na vode pri bežných rýchlostiach.  Priľnavosť i opotrebenie sú stredné.
 • »  športové  ...dávajú dôraz na priľnavosť. Precíznejšiu odozvu a rýchlejšie reakcie(=spravidla tuhšie bočnice.)  Správanie na vode,
  hlučnosť alebo životnosť nie sú prioritou.

Napr.pre ležérneho vodiča, by športový model znamenal zvýšenú spotrebu a nízky komfort.
Naopak, ekonomické gumy pri dynamickej jazde, ponúkajú veľmi nízky grip.

Pozícia

Pri prezúvaní dnes platí, že zachovávame pozície kolies. Zabezpečí nám to: lepšie správanie v zákrute, celkovú vyššiu mieru gripu a dlhšiu životnosť gúm. Toto platí obzvlášť pre nízkoprofilové plášte alebo väčšie rozdiely v odklonoch (vpredu:vzadu). ..zabezpečíme tak zachovanie optimálneho priečneho profilu|zábrusu na každej gume.
Ak je výnimočne potrebné vymeniť len 2 gumy, nové putujú na zadnú nápravu.. Dôvodom je najmä ich väčší momentálny priemer, čo je výhodnejšie pre handling(..akceleráciu, brzdenie, zatáčanie.)  Zlepšuje to tiež stabilitu vo vyšších rýchlostiach.    
Ak používame rôzne zmesi(indexy), mali by priľnavejšie gumy byť použité vpredu.(..keďže prenášajú omnoho viac a väčších síl)
..ak zadok stratí na klzku priľnavosť skôr, ESP vie túto situáciu lepšie i skôr detekovať(a skorigovať), ako napr.stratu priľnavosti na predku.
  (kde sa opätovná priľnavosť hľadá ťažko. A každý nevhodný zásah vodiča to elektronike viac sťažuje)


KOMFORT/PRIĽNAVOSŤ

...pri výbere parametrov gúm je dôležité zvážiť po akej kvalitnej ceste sa budeme prevážne pohybovať a aké utlmenie vibrácií/nerovností ponúka samotný podvozok. Tuhosť gúm sa totiž 'priráta' k tuhosti pružín, a k nim sa v zákrute ešte priráta tuhosť priečnych(torzných) stabilizátorov. Túto výslednú tuhosť musia následne v každej situácii dokázať "ukočírovať" tlmiče. Čo ich môže ľahko dostať cez limit. (a spôsobiť rozhodenie auta|stratu priľ.)
Podobne, pritvrdé obutie na nekvalitnom povrchu vedie k chvíľkovým stratám adhézie, a tým aj kontroly nad autom. V danom momente nemôžeme brzdiť, riadiť (ani akcelerovať), môžu vznikať vibrácie.


TUHOSŤ

Gumy sú neoddeliteľná súčasť pre optimálne vyladenie tuhostí.(celkových+relatívnych, priečnych+pozdĺžnych)
Na tuhosť vplývajúprofil.číslo(výška profilu), záťaž.index, zosílenie(XL/RF,runflat), vek(vytvrdnutie zmesi) a opotrebenie(tuhosť|poddajnosť blokov dezénu). 
Na správanie v nájazde|výjazde významne vplýva najmä relatívna tuhosť (medzi prednou a zadnou nápravou), a ovplyvňuje tým
mieru nedotáčavosti|pretáčavosti(...tuhší predok smerom k stabilite|nedotáčavosti, tuhší zadok smerom k agilite|pretáčavosti).


Tlak pneumatík

...je najľahšie nastaviteľný faktor tuhosti. Optimálny tlak na jednotlivých nápravách má schopnosť vplývať na ďaleko viac vecí ako je len komfort a valivý odpor. Okrem samotnej tuhosti daného kolesa, mení dočasne dynamicky i profilovú výšku, a tým celkový priemer kolesa.
Tým zároveň mení geometriu (vyšší tlak zníži negatívny odklon+zvýši zbiehavosť).
A to nielen staticky(pred jazdou|v kľude) ale i za jazdy.
Vyladenie tlakov by malo primárne vyjsť z hmotnosti vozidla.
Začínam prednou nápravou:  auto...1300kg=~2,2 bar...1500kg=~2,3 bar...1700kg=~2,4 bar..resp.ich interpolácia. (na 2 des.miesta)
Zadná náprava má mať optimálne o necelú desatinu viac(..studeného tlaku).  Alebo presnejšie:
    · 0.25 des. ...pre krátke trasy/defenzívnu jazdu (..stabilnejšie správanie)
    · 0.75 des. ...dlhšie trasy/dynamickejšiu jazdu  (..agilnejšie)
    Pri výrazne vyššej obsadenosti(pasažiermi)/nákladom alebo tvrdosti(gúm,pruženia,stabilizátorov) je možné tieto hodnoty málinko korigovať. (na oboch nápravách paralelne.) Orientačne platí +100kg =+0.5 desatiny.
Obecne už malá zmena(=2~3 stotiny) má vplyv na správanie auta, preto je tlak vhodné meniť po menších krokoch.(~0.5 des.)
Snahou je dosiahnuť čo najrovnomernejšie 'horúce'tlaky, +čo najrovnomernejší proces zohrievania za jazdy.(za rôznych podmienok)
Samotnú rýchlosť zohrievania ovplyvňuje i štýl jazdy a veľkosť trecích odporov.(od zbiehavostí/nadmerných odklonov)
Vyladenie tlakov by nemalo nikdy vychádzať z motorizácie alebo rozmeru gúm. Naopak,
je možné ním korigovať: predozadné náklony, nábeh bŕzd, trakciu pri akcelerácii/v kopci, hladkosť radenia|brzd.účinok motora

Výrobcom udávané hodnoty zvyčajne uprednostňujú jedno kritérium až do extrému... ľahké zatáčanie, nižší odpor (na úkor handlingu,komfortu,gripu), nie sú ale nikdy optimálny kompromis z hľadiska celkovej vyváženosti jazd.vlastností, životnosti, priľnavosti, správania v zákrutách alebo brzdení.


Čo ešte sledujem pri výbere pneumatík:
 • hmotnosť  (...u novších gúm už zverejnená)
 • tvar drážok/lamiel  (...prerezanosť blokov, 3D zamykanie)
 • tvar blokov dezénu  (...pomer plnosti|tuhosti v ramenách, mäkkosti v strede)
 • priečny profil  (...oblý/zalamovaný)
 • ráfik  (...s ochranou pneumatiky/bez ochrany)
 • preferencia výrobcu  (...tuhosť konštrukcie,zmesi)
 • rozmer gúm  (...mení: rozchod,svetlosť,sprevodovanie)

...rôznou kombináciou týchto parametrov, je možné cielene meniť správanie auta alebo kompenzovať nie úplne ideálnu hodnotu iného parametra, a nájsť tak čo najlepšie výsledné riešenie.


...keď disky podčiarkujú dizajn.
^..posuň ma vyššie..

VÝBER DISKOV

...je otázkou nielen vzhľadu+ceny. Okrem parametrov, ktoré musia bezpodmienečne 'sedieť: ako rozteč, vhodný priemer...sú dôležité tiež: šírka disku, ET(zapustenie|offset). A ani tie nemôžu byť zvolené ľubovoľne, ale musia spĺňať kritériá zladenia s pneumatikami, podvozkom/karosériou/brzdami.

Priširoký disk znižuje kontakt strednej časti plášťa s povrchom cesty, a okraja plášťa s ráfikom, priúzky spôsobuje nadmerné bočné deformácie plášťa, omeškanie riadenia(vágnosť riadenia), zvýšený náklon a omeškané reakcie. Mnohí výrobcovia používajú práve takéto priúzke disky ako štandardné(a často i voliteľné) obutie, a sú takto vhodné len pre výlučne defenzívnu jazdu.
I defenzívny vodič však môže naraziť na potrebu vykonať výhybný manéver a využiť tak vhodnejšie disky.

Nadmerná šírka ...vedie: k vysokej celk.hmotnosti, nadmernému'roztiahnutiu' gumy na disku(=horšia priľnavosť,nižšia životnosť, rýchlejšie'spúšťanie')
Nedostatočná šírka ...vedie: k bočnému pohybu gumy na disku(='plávaniu' auta), zvýšeným náklonom,nedotáčavosti, omeškanému riadeniu. (..typický prípad najmä fabrických diskov)
Nadmerné vypustenie ...vedie: k ťažkému riadeniu, nadmernému opotrebovaniu zavesenia, silným parazitickým vplyvom do riadenia (od nerovností/točiv.momentu/bŕzd)
Nedostatočné vypustenie ...vedie: k bočnej nestabilite, náklonom, citlivosti na vietor, menej citlivému, ľahkému riadeniu.
    ...'selektívnym'vypustením(=iným na jednej a druhej náprave), je možné ovplyvniť napr.rozchod náprav, ..ním
mieru priečnych tuhostí...a ich pomerom  mieru nedotáčavosti v nájazde.


Z hľadiska dizajnu... tvar lúčov (čelný/priečny), ich počet, rozhoduje o rozložení hmotnosti v objeme disku, a tým o rotačnom(odstredivom) odpore. Ten je kľúčový z dynamického hľadiska(=akcelerácia a brzdenie). Práve v tomto parametri najviac 'zlyhávajú' prvovýbavové a veľmi lacné disky.


Pri výbere zohľadňujem:
Horúci pomaranč... 
 • pevnosť/technológiu výroby (...nízkotlaké liatie/kované)
 • hmotnosť disku (...samotného+vyvažovacie závažia)
 • rozdelenie hmotnosti (...viac v strede/pri okraji)
 • tvarovanie priečneho profilu (...najmä v oblasti ráfika: oblý/odskakovaný)
 • povrchovú úpravu (...ne/vhodnú pre zimu, udržovateľnú ľahko/obtiažne)
 • vek modelu (...dostupnosť náhrady v prípade poškodenia)
 • kompatibilitu (...so snímačmi tlaku)
 • dostupnosť príslušenstva (...centrovacie krúžky,krytky,skrutky)


^..posuň ma vyššie..

Alternatívne rozmery

...niekedy je prínosné zmeniť rozmer pneumatík(diskov)... typicky z optických alebo komfortných dôvodov. Ja používam zmenu rozmerov gúm na cielenú zmenu správania auta. Zmenená šírka mení najmä šírku kontaktnej plochy/mieru priľnavosti nápravy (a profil.výška mieru tuhosti). Napr.užšia pneumatika vzadu(širšia vpredu) redukuje nedotáčavosť, naopak priveľká šírka vzadu (napr.u tzv.'staggered' setupov) ju zvyšuje. Závisí tiež aká je výkonnostná úroveň vozidla...prenesenie určitého výkonu na cestu potrebuje určitú šírku gumy(+disku) na hnanej náprave.(napr.100k=185~195,150k=205~215,250k=225~235,300k~245,400k~265,450k=~275...pri bežnej hmotnosti auta. Pri 4x4/zimných gumách môžu byť šírky málinko užšie, u ľahkých áut oveľa užšie,u SUV širšie.)
Ak nechcem zruinovať handling, mal by som na prednej náprave použiť minimálne takú istú šírku(tzv.'square'setup), resp. u veľmi výkonných zadokoliek je možné ísť vzadu širšie...napr.225+235,245+265,265+285,285+315.
pozn: (semi)slicky majú širšiu kontaktnú plochu a rádovo vyššiu mieru priľnavosti, preto si vystačia s 1-2cm užšou gumou a
vyšším profil.číslom+menším priemerom disku ako bežné pneumatiky.
Šírku(a profil.číslo) nemôžem meniť ľubovoľne, ale musí zachovať do istej miery obvod|priemer pneumatiky...aby sa zachovalo sprevodovanie, svetlé výšky. (Ak je to moja intencia. Môžem však cielene i chcieť sv.výšku nápravy alebo sprevodovanie zmeniť)
Bežná max.tolerancia pre alternatívny rozmer je ±1cm priemeru(=±0.5cm sv.výšky) Táto tolerancia je podobná ako rozdiel medzi opotrebenou a novou pneumatikou, a nespôsobuje problémy u ABS a RDKS/TPMS systémov.
Ako vypočítam priemer kolesa|pneumatiky ?  Na to existuje jednoduchý vzorec: priemer disku['']*2.54+šírka gumy[mm]*profil.číslo*0.002
...čiže napr.pre: 225/45 R17 je to: 17*2.54+225*45*0.002=63.43 cm

Do tohto vzorca si dosadím zmenenú šírku/priemer disku a viem si zistiť napr.najbližšie profilové číslo.(pri zachovaní priemeru kolesa)
Alternatívne rozmery by tu boli: 205/50 R17, 225/40 R18, 255/40 R17, 205/55 R16, 195/65 R15. Skontrolovať si ich môžem napr. tu.
pozn: treba si dávať pozor, lebo niekedy výrobcovia aj u schválených alternatívnych rozmerov(rôznych výbav) toto pravidlo nezachovávajú.
vtedy treba vychádzať z priemeru pôvodného obutia z fabriky na aute.
Podobne je možné meniť správanie auta aj zmenou/kombináciou modelov alebo indexov gúm na oboch nápravách separátne. Je možné kombinovať napr.rýchlostné indexy... napr.V-vpredu,H-vzadu (Y/W-vpredu,V-vzadu), čiže 'vyšší'=mäkkší index...t.j.gumu s vyššou priľnavosťou na prednej náprave,nižšou na zadnej.(redukcia nedotáčavosti)
Kombinovať je možné i záťažové indexy... napr.nezosílená vpredu,zosílená XL|RF vzadu, čo redukuje napr.nedotáčavosť v kopcoch, tiahlych zákrutách, záklon pri akcelerácii, deformáciu od nákladu. (pozor: nadmerná tuhosť vzadu...spôsobí nedotáčavosť v nájazde do zákruty.)
Obecne, v 1.rade musím mať vyladené tlaky, predtým ako sa rozhodnem zmeniť záťažový index(prípadne iný parameter)...aby som videl rozloženie tuhostí. Zmenou záťaž.indexu je možné korigovať napr.nedostatočnú/nadmernú tuhosť pružín/stabilizátorov na niektorej náprave...najmä ak je auto už po nejakých úpravách. Zosílenie/vyššia tuhosť bočníc má vplyv i na progresivitu správania pneumatiky v hraničnej situácii(prechode do šmyku). Tu je výhodnejšia nezosílená verzia, s jemnejším prechodom/stratou priľnavosti.(pozor..príliš mäkká/podfúknutá guma má ale opäť tendenciu rýchlo/skokovo strácať priľnavosť, vďaka nadmernej deformácii)
pozn: kombinovať nie je možné: runflat a non-runflat gumy, ani bežné a (semi)slicky...nakoľko rozdiel v tuhosti ich bočníc je značný.
Kombinovať je možné i modely/značky pneumatík, aj keď sa to laikovi samotnému v žiadnom prípade neodporúča. Totižto i v tom istom rozmere a tých istých indexoch, má pneumatika od iného výrobcu alebo iný model, často rapídne odlišné vlastnosti, čo je možné cielene použiť...napr.u športového auta, ak potrebujem zmeniť charakteristiku jeho správania (a nechcem/nemôžem ísť do iného rozmeru).
Jednotlivá guma môže byť viac/menej progresívna, dávať väčšiu/menšiu spätnú väzbu (v nájazde/uprostred zákruty), mať celkovo vyššiu/nižšiu mieru priľnavosti, a to zvlášť na suchu/na vode, môže mať dokonca fyzicky inú šírku kontaktnej plochy, iný prierez priečneho profilu, iné zloženie zmesi/výstuže, inú tuhosť vonkajšej/strednej časti dezénu, iný spôsob 'uzamykania' lamiel dezénu. Tým dokážem regulovať celkovú mieru priľnavosti, správanie v nájazde/strede zákruty, správanie na limite. Dá sa takto variovať miera nedotáčavosti›‹pretáčavosti(, ak už ďalej nie je rozumné meniť tlak/rozmery pneumatík).
Tu rád pomôžem, ak má niekto záujem. Platí totiž,že určité modely/značky nie sú vhodné na niektorú nápravu, keďže by tam generovali nadmernú nedotáčavosť(pretáčavosť).
Podobne u diskov je možné iným ET variovať rozchod náprav, scrub radius...tým meniť tuhosť náprav, mieru spätnej väzby, opotrebenia podvozka a správanie v nájazde/výjazde, pod plynom/na brzdách. Predtým je však žiadúce vedieť aké je sériové rozloženie rozchodov a aké je použitie vozidla.(autoslalom napr.znesie širší rozchod vzadu a vyššiu tuhosť vpredu, inde by generovali zvýšenú stabilitu/nedotáčavosť. Závisí aj od typu šoféra.)
Alternovať/kombinovať je možné i šírky diskov(v malom rozsahu) ale obecne šírky diskov 'vyjdu' automaticky z použitých šírok gúm. Optimálne šírky diskov pre letné/zimné použitie sú tu. Užší disk neodporúčam používať, šírší max. o 0.5'' (najmä v lete a na prednej náprave).

^..posuň ma vyššie..

ZÁVODNÉ DISKY

...vybavené "špecialitami" ako oceľové vložky lôžka skrutky|matice (zabraňujúce 'zahryzovaniu sa' do hliníka pri doťahovaní) alebo špeciálna protišmyková úprava v oblasti ráfika(..zabraňuje preklzu gumy na disku pri prudkej akcelerácii). V exkluzívnejších sériách magnéziové disky, a do budúcna kompozitové(karbónové) disky.


KONFIGURÁTORY

...sú veľkou pomocou pri výbere, keďže umožňujú reálnejšie si predstaviť ako ten-ktorý disk vyzerá na aute.
Výhodou je tiež možnosť stiahnuť si certifikát alebo podrobné katalógové číslo pre objednanie

  Značka:

 ...horúci 'mechanik':) 


...viacznačkové konfigurátory/ponuky:


^..posuň ma vyššie..