... váš Kompetentný partner PROsetup.sk

  lepší šoférsky zážitok

... viac ako guma
...disky & Pneumatiky | proSetup.sk


Čo sledovať pri výbere gúm/diskov? V čom mi môžu pri jazde pomôcť?

Gumy významnou mierou ovplyvňujú správanie auta,
pri ich výbere je možné použiť niekoľko praktických pravidiel:


Kategória

Prv je dobré si ujasniť akým kritériám by mali zodpovedať - na aké primárne použitie ich chceme..
Výrobcovia vyrábajú v princípe 3 kategórie pneumatík:
 • »  ekonomické  ...sú určené primárne na dlhú životnosť a nízku spotrebu. Pre nenáročných šoférov a nižšie rýchlosti.
     Miera priľnavosti (najmä na klzkom povrchu) je nízka.
 • »  komfortné  ...ako tzv.'touring' trieda sú určené pre limuzíny, dlhšie trasy, diaľnicu.  Zvládajú i vyššie rýchlosti a niečo dynamickejšiu jazdu. Dôraz je: komfort, nízka hlučnosť, bezpečnosť na vode pri bežných rýchlostiach.  Priľnavosť i opotrebenie sú stredné.
 • »  športové  ...dávajú dôraz na priľnavosť. Precíznejšiu odozvu a rýchlejšie reakcie(=spravidla tuhšie bočnice.)  Správanie na vode,
  hlučnosť alebo životnosť nie sú rozhodujúce.

Napr.pre ležérneho vodiča, by športový model znamenal zvýšenú spotrebu a nízky komfort.
Naopak, ekonomické gumy pri dynamickej jazde, ponúkajú veľmi nízky grip.

Pozícia

Pri prezúvaní platí, že zachovávame pozície kolies. Zabezpečí nám to: lepšie správanie v zákrute, celkovú vyššiu mieru gripu a dlhšiu životnosť gúm. Toto platí obzvlášť pre nízkoprofilové plášte alebo väčšie rozdiely v odklonoch (vpredu:vzadu). ..zabezpečíme tak zachovanie optimálneho priečneho profilu|zábrusu na každej gume.
Ak je výnimočne potrebné vymeniť len 2 gumy, nové putujú na zadnú nápravu.. Dôvodom je najmä ich väčší momentálny priemer, čo je výhodnejšie pre handling(..akceleráciu, brzdenie, zatáčanie.)  Zlepšuje to tiež stabilitu vo vyšších rýchlostiach.    
Ak používame rôzne zmesi(indexy), mali by priľnavejšie gumy byť použité vpredu.(..keďže prenáša omnoho viac a väčších síl.)
..ak by zadok stratil na klzku priľnavosť skôr, ESP vie túto situáciu lepšie a skôr detekovať(aj skorigovať), ako napr.stratu priľnavosti na predku.
  (kde sa opätovná priľnavosť hľadá ťažko. A každý nevhodný zásah vodiča to ešte elektronike sťažuje)


KOMFORT/PRIĽNAVOSŤ

...pri výbere parametrov gúm je dôležité zvážiť po akej kvalitnej ceste sa budeme prevážne pohybovať a aké utlmenie vibrácií/nerovností ponúka samotný podvozok. Tuhosť gúm sa totiž 'priráta' k tuhosti pružín, a k nim sa v zákrute ešte priráta tuhosť priečnych(torzných) stabilizátorov. Túto výslednú tuhosť musia následne v každej situácii dokázať "ukočírovať" tlmiče. Čo ich môže ľahko dostať cez limit. (a spôsobiť rozhodenie auta|stratu priľ.)
Podobne, pritvrdé obutie na nekvalitnom povrchu vedie k chvíľkovým stratám adhézie, a tým aj kontroly nad autom. V danom momente nemôžeme brzdiť, riadiť (ani akcelerovať), môžu vznikať vibrácie.


TUHOSŤ

Gumy sú neoddeliteľná súčasť pre optimálne vyladenie tuhostí.(celkových+relatívnych, priečnych+pozdĺžnych)
Na tuhosť vplývajúprofil.číslo(výška profilu), záťaž.index, zosílenie(XL/RF,runflat), vek(vytvrdnutie zmesi), opotrebenie(tuhosť|poddajnosť blokov dezénu). 
Na správanie v nájazde|výjazde významne vplýva najmä relatívna tuhosť (medzi prednou a zadnou nápravou), a ovplyvňuje tým napr.
mieru nedotáčavosti|pretáčavosti(..tuhší predok smerom k stabilite|nedotáčavosti, tuhší zadok smerom k agilite|pretáčavosti).
.


TLAK

...nesmieme zabudnúť na najľahšie nastaviteľný faktor tuhosti, a to je.. tlak pneumatík. Optimálny tlak na jednotlivých nápravách má schopnosť vplývať na ďaleko viac vecí ako je len komfort alebo valiv.odpor. Okrem samotnej tuhosti daného kolesa, mení dočasne dynamicky i profilovú výšku, a tým i celkový priemer kolesa. Tým mení geometriu (vyšší tlak redukuje neg.odklon, zvýši zbiehavosť).
A to nielen staticky(..pred jazdou|v kľude) ale i za jazdy.
Vyladenie tlakov by malo primárne vychádzať z hmotnosti vozidla.
Začíname prednou nápravou:  hmotnosť..1300kg=~2,2 bar...1500kg=~2,3 bar...1700kg=~2,4 bar..resp.ich interpolácia. (na 2 des.miesta)
Zadná náprava by mala mať optimálne o necelú desatinu viac(..studeného tlaku).  Alebo presnejšie:
    · 0,25 des. ...pre krátke trasy/defenzívnu jazdu (..stabilnejšie správanie)
    · 0,75 des. ...dlhšie trasy/dynamickejšia jazda  (..agilnejšie)
    Hodnoty je možné ďalej korigovať(..do +/-) podľa tuhosti danej nápravy(..tvrdosti gúm,pruženia,stabilizátorov) alebo podľa aktuálnej
    obsadenosti(pasažiermi)/množstva paliva.  Orientačne platí +100kg =+0.5 des.
Obecne už malá zmena(=2~3 stotiny) má vplyv na správanie auta, preto je tlak vhodné meniť po menších krokoch.(~0.5 desatiny)
Snahou je dosiahnuť čo najrovnomernejšie 'horúce'tlaky, +čo najrovnomernejší proces zohrievania za jazdy.(za rôznych podmienok)
Samotnú rýchlosť zohrievania ovplyvňuje i štýl jazdy a veľkosť trecích odporov.(od zbiehavostí/nadmerných odklonov)
Vyladenie tlakov by nemalo nikdy vychádzať z motorizácie alebo rozmeru gúm. Naopak,
je možné ním korigovať: predozadné náklony, nábeh bŕzd, trakciu pri akcelerácii/v kopci, hladkosť radenia|brzd.účinok motora

Výrobcom udávané hodnoty zvyčajne uprednostňujú jedno kritérium až do extrému... ľahké zatáčanie, nižší odpor (na úkor handlingu,komfortu,gripu), nie sú ale nikdy optimálny kompromis z hľadiska celkovej vyváženosti jazd.vlastností, životnosti, priľnavosti, správania v zákrutách alebo pri brzdení.


Čo ešte sledovať pri výbere pneumatík:
 • hmotnosť  (...u novších gúm už zverejňovaná)
 • tvar drážok/lamiel  (...prerezanosť blokov, 3D zamykanie)
 • tvar blokov dezénu  (...pomer plnosti|tuhosti v ramenách, mäkkosti v strede)
 • priečny profil  (...oblý/kockatý, ráfik)
 • preferenciu výrobcu  (...zmesi, konštrukcia/tuhosť)
 • rozmer gúm  (...môže zmeniť: rozchod,svetlosť,sprevodovanie)

...rôznou kombináciou týchto parametrov, je možné cielene meniť správanie auta alebo kompenzovať nie úplne ideálnu hodnotu iného parametra, a nájsť tak čo najlepšie výsledné riešenie.


...keď disky podčiarkujú dizajn.
^..posuň ma vyššie..

VÝBER DISKOV

...nie je otázkou iba vzhľadu a ceny. Okrem parametrov, ktoré musia 'sedieť bezpodmienečne ako rozteč, vhodný priemer...sú dôležité tiež: šírka disku, ET(offset|zapustenie). A ani tie nemôžu byť ľubovoľne zvolené, ale musia spĺňať kritériá zladenia s pneumatikami, podvozkom/karosériou/brzdami.

Priširoký disk znižuje kontakt strednej časti plášťa s povrchom, priúzky spôsobuje nadmerné bočné deformácie plášťa, omeškanie riadenia(vágnosť riadenia), zvýšený náklon a omeškané reakcie. Mnohí výrobcovia používajú práve takéto priúzke disky ako štandardné(a často i voliteľné) obutie, a sú takto vhodné len pre výlučne defenzívnu jazdu.
I defenzívny vodič však môže naraziť na potrebu vykonať výhybný manéver a zvážiť tak výber vhodnejších diskov.

Nadmerná šírka ...vedie: k vysokej celk.hmotnosti, nadmernému'roztiahnutiu' gumy na disku(=horšia priľnavosť,nižšia životnosť, rýchlejšie'spúšťanie')
Nedostatočná šírka ...vedie: k bočnému pohybu gumy na disku(='plávaniu' auta), zvýšeným náklonom,nedotáčavosti, omeškanému riadeniu. (..typický prípad najmä fabrických diskov)
Nadmerné vypustenie ...vedie: k ťažkému riadeniu, nadmernému opotrebovaniu zavesenia, silným parazitickým vplyvom do riadenia (od nerovností/toč.momentu/bŕzd)
Nedostatočné vypustenie ...vedie: k bočnej nestabilite, náklonom, citlivosti na vietor, menej citlivému, ľahkému riadeniu.
    ...'selektívnym'vypustením(=iným na jednej a na druhej náprave), je možné ovplyvňovať napr.rozchod náprav, ..ním mieru priečnych tuhostí ...a ich pomerom napr.mieru nedotáčavosti v nájazde.


Z hľadiska dizajnu... tvar lúčov (čelný/zboku), ich počet, rozhoduje o rozložení hmotnosti v objeme disku, a tým o rotačnom(odstredivom) odpore. Ten je kľúčový z dynamického hľadiska(=akcelerácia a brzdenie). Práve v tomto parametri najviac 'zlyhávajú' prvovýbavové a veľmi lacné disky.


Pri výbere je vhodné zohľadniť:
Horúci pomaranč...
 • pevnosť/technológiu výroby (...nízkotlaké liatie/kované/viacdielne)
 • hmotnosť disku (...samotného+vyvažovacie závažia)
 • rozdelenie hmotnosti (...viac v strede/pri okraji)
 • tvarovanie priečneho profilu (...najmä v oblasti ráfika: oblý/odskakovaný)
 • povrchovú úpravu (...ne/vhodnú pre zimu, udržovateľnú ľahko/len'zubnou kefkou')
 • vek modelu (...dostupnosť náhrady v prípade poškodenia)
 • kompatibilitu (...so snímačmi tlaku)
 • dostupnosť príslušenstva (...centrovacie krúžky, krytky, skrutky, snímače tlaku)

^..posuň ma vyššie..


ZÁVODNÉ DISKY

...sú vybavené "špecialitami" ako oceľové vložky lôžka skrutky|matice (zabraňujú 'zahryzovaniu sa' do hliníka pri doťahovaní) alebo špeciálna protišmyková úprava v oblasti ráfika(..zabraňuje preklzu gumy na disku pri prudkej akcelerácii). V exkluzívnejších sériách magnéziové disky, a do budúcna kompozitové(kevlarové/karbónové) disky.


KONFIGURÁTORY

...sú veľkou pomocou pri výbere, keďže umožňujú reálnejšie si predstaviť ako bude ten-ktorý disk vyzerať na aute.
Výhodou je tiež možnosť stiahnuť si certifikát alebo podrobné katalógové číslo pre objednanie

Vyberte si:

Horúci... 'mechanik'
^..posuň ma vyššie..