... váš Kompetentný partner PROsetup.sk

  lepší šoférsky zážitok

... lepšia agilita, reakcie
...zvýšenie DYNAMIKY | proSetup.sk


Dá sa dosiahnuť citeľný nárast dynamiky i nepriamymi opatreniami bez zásahu do motora/riadiacej jednotky? Áno. Existuje celé spektrum opatrení, ktorých výhodou je, oveľa komplexnejšie zlepšenie správania/handlingu auta, a to nielen pri zrýchlení, ale i pri brzdení, v zákrutách, v ovládateľnosti, priľnavosti, zábavnosti. A to nielen pre daný model auta, ale i individuálne, s ohľadom na už realizované modifikácie, štýl jazdy.
      Príklad takýchto opatrení:  preladenie geometrie a tlakov gúm...výrazne zredukuje trecie|jazdné odpory, nedotáčavosť, zjemní charakteristiku riadenia, zvýši trakciu. Výber predných+zadných gúm...ovplyvní nedotáčavosť/pretáčavosť na hrane priľnavosti. Výber diskov...zredukuje rotačné hmotnosti, optimalizuje správanie v zákrute(precíznosť,náklon). Výber olejov redukuje vnútorné trenia(zvýši výkon), pri súčasne zvýšenej ochrane motora. Korektúra správania plyn.pedálu zvýši točivosť a dávkovateľnosť plynu, vyhladí radenie.  
Vo výsledku jazdí auto ľahšie, živšie, agilnejšie a efektívnejšie(úspornejšie).
Odborné vyladenie jazdných vlastností je ideálnym doplnkom powerboxu/chiptuningu. Umožňuje preniesť nadvýkon optimálne na cestu.
Nasledovná tabuľka ukazuje porovnanie chovania auta:

Rozdiel medzi fabrickým a ladeným setupom       

   Fabrické nastavenie  Optimalizované nastavenie
Tlak pneu
 • »  nerovnomerné zohrievanie
 • »  nízka/nestabilná miera komfortu
 • »  nízky/nestabilný odpor riadenia
 • »  rýchle opotrebenie(predných gúm)
 • »  nutná častá kontrola/korekcia       (napr.podľa zaťaženia)
››› viac 
 • »  rovnomernejšie, menšie zohrievanie
 • »  za rôznych podmienok stabilnejší komfort+grip
 • »  konzistentnejšie riadenie
 • »  celkove dlhšia životnosť gúm
 • »  stabilnejšie hodnoty tlaku=> vyššie pohodlie
  a bezpečnosť
››› viac 
Geometria
 • »  nadmerná nedotáčavosť
 • »  necitlivé|hypercitlivé riadenie
 • »  mierne navýšená spotreba
 • »  výraznejšie záklony/náklony
 •       niekedy tiež: 
 • »  lenivá reakcia na akceleráciu
 • »  nízky cit pri jemnom brzdení
 • »  slabý účinok brzdenia motorom
››› viac 
 • »  neutrálnejšie chovanie (najmä vkopci|zkopca)
 • »  citlivejšie riadenie v stred.polohe
 • »  znížené parazitické trenie
 • »  menej zaťažené vonk.predné koleso
 • »  plynulejšie točenie pri cúvaní
 • »  pružnejšie zrýchlenie
 • »  citlivejšie brzdy
 • »  silnejší=>šetrí brzdy
››› viac 
Gumy
 • »  u prvovýbavy často špeciálna zmes s dlhou životnosťou ale slabým brzdením(=problémy na klzku)
 • »  kvalita grátis zimných gúm : bez komentára.
 • »  zväčša nevhodná šírka k šírke disku
 • »  často nevhodný priemer k sprevodovaniu alebo svetlej výške  (najmä zimné gumy)
››› viac 
 • »  odporúčanie 2~3 modelov s ideálnymi
  parametrami. Vyšší grip,komfort.
  Voliteľ.miera zníženia nedotáčavosti
 • »  spoľahliví dodávatelia
 • »  overené pneuservisy
 • »  cielená zmena parametrov(i 1 nápravy)
  pre dosiahnutie vhodnejšieho pomeru
  priľnavostí vpredu:vzadu, miery predklonu
››› viac 
Disky
 • »  prvovýbav.elektróny: nízkotlakoliate disky= mäkké,ťažké,vysoké rotač.odpory, zníženie komfortu, opotrebenie podvozka.
 • »  nevhodné zapustenie pre použitie v lete
 • »    takmer vždy:
  nevhodná šírka k šírke pneu
 • »  plech u prvovýbavy: nevhodné parametre.
››› viac 
 • »  odporúčané 2~3 dizajny s vhodnými parametr., zladené opticky, v rôznej cenovej hladine.
  Nižšia hmotnosť. Vyšší komfort.
 • »  dynamický prínos: zatáč.,akcel.,brzdenie
 • »  menšie náklony, väčší odpor v riadení
 • »  väčšia bezpečnostná rezerva
››› viac 
Sanie
 • »  optimalizované na ťažké podmienky, a zvukovo-rezonančné charakteristiky (nie prietok)
 • »  odporúčania pre overené riešenia
 • »  zlepšujúce vytáčanie motora, bez ohrozenia
  jeho životnosti (a súčasnom zvýšení výkonu)
Kvapaliny
 • »  často nepríliš kvalitná špecifikácia, nevhodná pre dané teploty/použitie
 • »  pridlhé servis.intervaly
 • »  často problémy pri nízkych|vysokých teplotách (kavitácia, priveľká hustota pri nízkych teplotách)
 • »  odporúčanie pre optimálnu špecifikáciu, príp. postup pre zmenu špec.
Výfuk
 • »  optimalizovaný pre zvukový útlm  (a nie zvuk.charakteristiku,prietok,vzhľad)
 • »  tipy pre renomované riešenia..zlepšujúce vytáčanie motora (bez obťažovania nepríj.hlukom)
El.plyn
 • »  optimalizovaný pre laboratórne emisné testy (nie optimálne vytáčanie)
 • »  omeškané apatické reakcie
 • »  problematické dávkovanie v najpoužívanejšej časti spektra
 • »  zvýšená spotreba, opotrebenie spojky,gúm
 • »  pre väčšinu modelov možná aplikácia zariadenia pre spätnú korekciu správania plyn.pedálu (lineárnejšia charakteristika)
 • »  variabil.charakteristika (prepínateľné režimy)
 • »  živšie správanie
 • »  pokles spotreby v kľúčových režimoch
››› viac 
Pedále
 • »  často nevhodná výška/sklon vzájomná poloha
  (najmä u pedálov zavesených zhora)
 • »  únava,znížená citlivosť ovládania
 • »  často nepresný chod|vôľa
 • »  veľký rozsah 'mŕtveho chodu'
 • »  problematická aplikácia techník pokroč.pilotáže
 • »  tipy pre nenáročnú úpravu
 • »  zlepšená ergonómia
 • »  lepšie dávkovanie
 • »  vyššia bezpečnosť
 • »  rýchlejšia reakcia
 • »  kompatibilita
Sedenie
 • »  často nedostatočné vedenie/podchytenie pohybu tela v zákrute (dynamickej jazde)
 • »  znížená/omeškaná spätná väzba
 • »  tipy pre dodatočnú variabilnú aretáciu
  spodnej časti tela (u niektorých áut+hornej)
 • »  rýchlejšie reakcie v náročných situáciách
  bez ovplyvnenia funkcie záchyt.systémov

››› často kladené otázky o ladenom setupe...   


DYNAMIKA TLAKOV

Fabrické odporúčanie pre fúkanie gúm.. vedie reálne za jazdy, prakticky u všetkých výrobcov, k nerovnomernému zohrievaniu pneumatík na jednej náprave voči druhej. Zmenou tlaku sa nepriamo deformuje geometria (postavenie kolesa voči asfaltu), táto zmena vzápätí ešte viac brzdí pohyb (zvyšuje trenie), čo vedie k ešte rýchlejšiemu zväčšovaniu rozdielu medzi nápravami. Takto sa tento efekt rýchlo vystupňuje. Reálne potom jazdíme akoby na 2 prefúkaných a 2 podfúkaných kolesách. Čo nie je to pravé orechové.
Tento jav nastáva už po prejdení pár kilometrov. (výrazne sa zosiľuje v lete/na dlhších cestách, alebo agresívnou jazdou)
Optimalizované nastavenie viac rešpektuje dannosti daného druhu pohonu (zväčša predokolka,alebo 4x4) aj používania vozidla, je stanovené pre každú nápravu separátne.  Výhodou je výrazné potlačenie spomínaného efektu, zvýšený komfort, bezpečnosť,životnosť.
Výhodou je tiež, že je možné prepravovať i stredne ťažký náklad, bez dočasného dofukovania pneu alebo degradácie jazdných vlastností.
Rozdiel voči fabrickému odporúčaniu(no náklad) je spravidla na jednej náprave minimálny (do pol desatiny), na druhej niečo väčší(stále hlboko v tolerancii). Odporúčanie výrobcu pre plné naloženie alebo tzv.'Eko' je spravidla kompletne scestné a degraduje jazdu v mnohých aspektoch.
Optimálne "okno" s ideálnymi tlakmi leží pre akékoľvek auto len v rozsahu ~ 1.5 desatiny.  Pohľad na rozptyl udávaný výrobcom (často i 6 desatín), hneď prezradí, aký potenciál tu leží.
^..posuň ma vyššie..

››› ako nastavovať tlak...    


NOVÉ AUTO a geometria

Kúpil som si práve auto, mám na ňom udávané(stredné) hodnoty ?
Žiaľ nie. Tzv.pozdĺžna os a zbiehavosť vpredu bude ok. Auto ide a brzdí rovno. (na priľnavom povrchu)  Hodnota odklonu, zadnej zbiehavosti a záklonu bude asymetrická. Dôvodov je mnoho: od tolerancie/vôľe pri doťahovaní, tolerancie v tuhosti/dĺžke pružín,
prítomnosti dodatkovej výbavy.
Používaním vozidla sa hodnoty postupne ďalej "rozchádzajú"...napríklad výmenou ramien, vôľou v čapoch/silentblokoch alebo mechanickým nárazom. Často sa tiež nedodržiava fakt, že je pri meraní potrebné určité množstvo paliva(=zaťaženie zadnej nápravy).
Ak nastavím geometriu na prázdnom aute(...fabrickú=už dosť nedotáčavú) a následne jazdím často s plnou nádržou(/pasažiermi),
"vyrobil som si" ešte výraznejšie nedotáčavé auto.
Citlivé sú nato najmä hatchbacky/predokolky/4kolky, ktoré majú mäkkšiu zadnú nápravu.


TOLERANCIE výrobcu

...sú obrovské. Ozaj obrovské. Ak by si si nastavil napr.odklon alebo zbiehavosť na 1 náprave do jednej krajnej polohy, a na druhej do opačnej, nespoznal by si si vlastné auto. (a odmietol na ňom jazdiť)
Prečo tomu tak je? Jednak historicky, menej presnou výrobou v minulosti, a jednak legislatívne dôvody.  Aj auto po 'kompletnej' búračke, kt.už nie je možné dostať plne do pôvodného stavu, je stále 'v tolerancii' a nie je právne napadnuteľné. Skýta to ale riziko napr.pre "tunerov", ktorí vychádzajú z predpokladu že hodnoty sú ok.


Idem na geometriu.. čo sledovať?

Najmä symetriu: zbiehavostí, odklonov a záklonu.  Ľavá a pravá strana by mali mať čo najidentickejšie hodnoty. Ak to celkom nejde, mal by sa aspoň celkový uhol jazdnej osi (thrust angle) blížiť k nule.(±1')
To zaručí, že auto i na veľmi šmykľavom povrchu nebude svojvoľne vybočovať zo smeru.
Zbiehavosť vpredu ide spravidla nastaviť ľahko(a presne),  vzadu len ak to umožňuje konštrukcia(=sú tam excentre). Odklony u civilných predokoliek spravidla nie sú nastaviteľné (niekde málinko vpredu). U štvorkoliek spravidla ide do určitej miery nastaviť zadný odklon. Na odklony má vplyv i tlak pneu a presun zaťaženia. Záklon spravidla nie je nastaviteľný. Rozdiel medzi hodnotou odklonu alebo záklonu medzi ľavou a pravou stranou by nemal byť väčší ako 1/2°(=30')...inak v určitej situácii auto ťahá do strany.
Na geometriu by som mal ísť s tými tlakmi/teplotami pneu a množstvom paliva, aké používam najčastejšie (=pre aké chcem mať ideálne nastavenie)...ak napr.jazdím s plnšou nádržou/nákladom a práve mám prázdnu nádrž/kufor, môžem použiť ako'balast' sezónne kolesá. (1 komplet koleso=20~22 litrov)


OPTIMALIZOVANÉ nastavenie

...ide oveľa ďalej v pochopení toho ako jednotlivé nastavenia vplývajú na správanie auta v reále, a podľa toho mierne koriguje potrebný parameter.(ak je to technicky možné jednoduchými prostriedkami)  Spravidla je veľkým prekvapením, že tieto 'malé úpravy' majú oveľa prínosnejší efekt ako riziková investícia "do veľkého hardwaru" (tlmiče,pružiny,stabilizátory).

^..posuň ma vyššie..

››› všetko o geometrii...    


Fabrický setup takémuto autu nepatrí ...vyskúšaj poriadne nastavenie !

Ak sa rozhodneš okrem vyladenia podvozka i pre úpravu motora,
odporúčam:
...špecialista na výkonové motorové úpravy
^..posuň ma vyššie..