... váš Kompetentný partner PROsetup.sk

  lepší šoférsky zážitok

... fine-tuning kolies, podvozka
...race príprava | proSetup.sk

Hľadáš posledné desatinky alebo sekundy ? 
...inšpiráciu pre vylepšenie setupu ?
...iný uhol pohľadu?

Ponúkam Ti moje skúsenosti pri ladení tvojho špeciálu alebo víkendového stroja.


Zdokonalenie vydolujem z:
 • gúm ... výberu, prípravy, nastavenia, poziciovania
 • diskov ...najmä doladenia ET, šírky pre jednotl.nápravu
 • geometrie ....najväčší potenciál na zlepšenie
 • techniky jazdy ....zladenia setupu a štýlu jazdy (pri prejazdoch určitého typu zákrut, prerozdelenia brzdného účinku,
  modulácie pedálov+volantu...najmä v náročných situáciách:
  cez horizont/opačnom klopení/prudkom stúpaní|klesaní)

...nastavenia je možné vopred, i operatívne prispôsobiť: typu nasadenia, sklonu|stúpaniu, úrovni priľnavosti,
priemeru rýchlostí, konkrétnej najnáročnejšej zákrute....pre majiteľov nastaviteľných podvozkov:

CORNER WEIGHTING know-how

Vyváženie (zrovnomernenie rozloženia statického zaťaženia) je alfou a omegou využitia skutočného potenciálu staviteľného podvozka.
Základná metóda, kt.sa používa je tzv."cross-weighting" alebo po našom: diagonálne vyváženie. Vychádza z efektu tzv.'kývajúcej sa' stoličky. Je táto metóda optimálna pre každé použitie ? Existujú i iné ?

Existujú 4 metódy:  (ktoré je možné vzájomne kombinovať)
 • »  Diagonálne vyváženie ...funguje najlepšie u tvrdo nastavených vozidiel, určených pre použitie na rovných plochých tratiach, skôr s tiahlymi rýchlymi zákrutami (..najmä okruhy), čiže v tých prípadoch kde nedochádza k veľkým/rýchlym/komplexným zmenám|presunom v dynamickom zaťažení (a auto sa po väčšinu času nachádza v podobnej vyrovnanej polohe ako pri meraní). Použiteľné je tiež v prípadoch, keď základná nevyváženosť je malá.
 • »  Bočné vyváženie ...sa snaží dosiahnuť čo najsymetrickejšie vyváženie medzi stranami (=identický %pomer zaťažení predných a zadných kolies). Takéto vyváženie je vhodné na tratiach s rýchlymi tiahlymi zákrutami, bez výrazných pozdĺžnych prenosov zaťaženial(=bez brzd/akcel), a prevažujúcim podielom zákrut do jednej strany(=typicky: ovály.)
 • »  Predné vyváženie ...sa snaží primárne docieliť čo najzhodnejšie vyváženie medzi ľavým a pravým predným kolesom.  Je prínosné u vozidla s predným(4x4) náhonom, v situácii kde trpí nedostatkom trakcie na prednej náprave... napr.pri jazde do kopca (bez samosvoru), alebo i napr.pri šprinte(..kde trakcia vzadu spravidla nie je problém, ale na nadľahčenom predku môže dochádzať k preklzu jednej strany)
  Tiež pri brzdení zkopca môže  uľahčiť a skľudniť intenzívne brzdenie.
 • »  Zadné vyváženie ...sa snaží vyrovnať ľavé a pravé zadné koleso.  To je dôležité ani nietak pri zaťažení ako pri nadľahčení nápravy(..typicky v nájazde do zákruty), kde symetria na zadnej náprave výrazne uľahčí a spresní 'poziciovanie' auta do zákruty,  umožní lepšie a skôr odhadnúť nábeh(a priebeh) šmyku, a je dôležitá najmä na tratiach  s rýchlymi zmenami smeru.

Pre bežné použitie(=kopce,rally,slalom) je ideálne zvoliť prioritu metód v poradí1.zadné, 2.diagonálne, 3.predné

pozn.:pre vyváženie je ideálny podvozok so separátne staviteľnou výškou a predpätím.
Jednoduchšie/tuningové podvozky je možné tiež nastaviť ale s menšou presnosťou/väčším kompromisom.


Separátne staviteľný podvozok

...umožňuje vyvažovanie: ako nastavovaním výšky, tak predpätia.  Optimálne je používať ich kombináciu.  Rozdiely vo výške by v ideálnom prípade nemali presiahnuť~3mm. Veľké rozdiely v predpätiach tiež nie sú žiadúce...môžu obmedzovať(málinko meniť) priebeh|charakteristiku tlmenia. Bežne sa to neprejaví,..problematické sa stanú rýchle zmeny smeru, najmä v spáde spojenom so zmenou sklonu(=diagonálne presuny zaťaženia), kde sa prejaví i najmenšia asymetria. Najvhodnejšie je si vyskúšať, či na danom rohu robí väčší efekt vo vyvážení
výška alebo predpätie, a podľa toho zvoliť postup.
Väčšinu áut je možné výškami staticky vyvážiť, napriektomu je vhodné, aby i predpätie reflektovalo relatívne rozloženie
reálneho fyzického zaťaženia medzi ľavým a pravým kolesom(pred vážením). Cieľom je dosiahnuť, aby i pri výrazných
dynamických zmenách...výraznej akcelerácii/brzdení...dochádzalo k rovnomernému poklesu|zdvihu náprav,
bez vnášania torzného krútenia do pohybu auta, čo umožní ďalej
maximalizovať využiteľný grip.

^..posuň ma vyššie..