... váš Kompetentný partner PROsetup.sk

  lepší šoférsky zážitok

... efektívnosť a pohodlie jazdy
...profesionálny setup | proSetup.sk

Ponúkam komplexné vedomosti jednorázovej i dlhodobej optimalizácie hospodárnosti, bezpečnosti a jazdnej atraktívnosti, čiuž sa jedná o manažérske vozidlá, prípadne referentské. Keďže bežná, hoc dôsledná údržba, ponúka ešte mnohé otvorené možnosti pre zdokonalenie. Ktorých oblastí sa to týka?
 • +  výber parametrov a modelov pneumatík ...optimálny kompromis kvality/ceny/komfortu/bezpečnosti/spoľahlivosti.
  Overené modely, renomované značky.
 • +  výber parametrov,modelov diskov ...najmä pre letné použitie, kde sériový disk je neadekvátny. Vhodné disky zvýšia bezpečnosť jazdy, komfort, dynamiku, predĺžia životnosť zavesenia, znížia spotrebu.
 • +  optimalizácia geometrie ...zníženie jazdných odporov, asymetrií, zlepšenie nábehu bŕzd, reakcií riadenia, bezpečnostných rezerv
  a kontroly v zákrute. Výrazne dlhšia životnosť pneumatík+bŕzd.
 • +  optimalizácia tlakov kolies ...ekvivalentne k váhe vozidla, dĺžke bežnej trasy, typu náhonu. Predĺži životnosť pneumatík a bŕzd,
  zvýši komfort, životnosť zavesenia, zlepší handling.
 • +  aplikácia bezproblémového zariadenia optimalizujúceho priebeh reakcií motora na elektronický plyn.pedál ...hladšie plynulejšie dávkovanie plynu, nižšie odpory pri vytáčaní, nižšia spotreba, živšie reakcie, výber najoptimálnejšieho režimu,
  skrytá montáž. Renomovaný výrobcovia ako Pedalbox, SprintBooster, Racechip. Zľava na nákup.
 • +  výber olejov s vhodnejšími špecifikáciami a parametrami ...nízkotrecie nanočasticové špičkové oleje anglickej fy Millersoils.
  Dlhšia životnosť motora, nižšia spotreba.
 • +  školenie vodičov firmy ...napr.zvládanie rizikových situácií (šmyky, vyhýbanie/brzdenie vo vysokej rýchlosti, jazda na ľade,atď)
 • +  odporúčanie overených servisov(3D geometria) a pneuservisov ...v PP,BA,KE.


Aké výhody optimalizácia prináša?
 • ✔  nižšia nákladovosť prevádzky
 • ✔  individuálne riešenie pre každé vozidlo(typ)
 • ✔  nezávislosť od správania prideleného vodiča
 • ✔  vhodné aj pre vozidlá v záruke
 • ✔  vyššie pohodlie a bezpečnosť ovládania
 • ✔  menší výskyt poistných udalostí

^..posuň ma vyššie..